DELA

Stark delårsrapport från Ålandsbanken

Rörelseresultatet förbättrades med 79 procent jämfört med samma period ifjol och ligger nu på 8,7 miljoner euro.
Periodens resultat hänförligt till aktieägarna förbättrades med 98 procent till 6,1 miljoner euro
– Under det första halvåret har samtliga våra affärsområden tydligt förbättrat sina resultat. Räntenettot ökade med 22 procent och provisionsnettot med 10 procent samtidigt som vi kunnat kontrollera våra löpande kostnader, skriver bankens vd Peter Wiklöf i ett pressmeddelande.
Samtidigt har kostnaderna ökat med 5 procent till 48,7 miljoner euro
Bankens förvaltade kapital har på ett år ökat med 16 procent, exklusive valutakurseffekter. Volymen för bankens placeringsfonder överskrider nu en miljard euro. Det totala förvaltade kapitalet inom koncernen närmar sig fem miljarder euro.
– Sammantaget ledde detta till att vi den 10 juli höjde vår resultatprognos för helåret till att helårsresultatet förväntas bli väsentligt bättre än föregående år, skriver Peter Wiklöf.
– Alla affärsområden går bra, säger Peter Wiklöf.

Frans Jansson