DELA

Stans skatteintäkter lägre än budgeterat

Under det första halvåret i år flöt det in mindre skatteintäkter än budgeterat i Mariehamns kassa.
Framför allt är det företagen som inte betalar lika mycket i skatt som under ekonomiskt goda tider.
Stadens ekonomiavdelning följer varje månad upp skatteintäkterna och jämför dem med den budget som lades i slutet av fjolåret.
– Vi kan se att budgetavvikelsen är negativ, säger ekonomichef Peter Carlsson.
Också den pågående tremånadersperioden – juni, juli och augusti – visar samma negativa glapp gentemot budgeten, berättar han. Men detaljerade siffror kommer först nästa månad när perioden utvärderats ordentligt.
Kommunalskatteintäkterna för 2012 budgeterades något högre än för 2011. Intäktshöjningen var 2,2 miljoner euro eller totalt 36,6 miljoner euro. Enligt Peter Carlsson ser nivån inte ut att nås om den nuvarande trenden håller i sig även om det är ännu för tidigt att säga.
– Kommunalskatteintäkten stiger, men inte lika mycket som den gjort i mer än tio år när den årliga ökningen har varit i genomsnitt 2 procent, sammanfattar han.


Knackigt för de stora
Samfundsskatteintäkterna är det stora bekymret. Att flera stora företag går knackigt betyder att de inte genererar lika stor vinst som tidigare och att de betalar väsentligt mindre i skatt till staden än under de goda åren. Storbolag som Viking Line, Lundqvistrederierna och Ålandsbanken befinner sig i en svacka och det märks i stadens kassa.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre