DELA

Stängt Skarven-bildäck kostade 242.000 euro

Beslutet att bygga ett stängt bildäck ombord på ms Skarven istället för ett öppet, ökade kostnaderna med 242.000 euro. Det framgår av de papper som nu offentliggjorts.
I samband med Viking Lines rapport om ms Skarven beställde Kaj Jansson både mailkorrespondens och protokoll från varvet Western Shipyard i Litauen. Där framgår från ett mötesprotokoll daterat 6 juni 2007 att en del av arbetet ombord stoppats då diskussionen om ett stängt bildäck kom upp. Varvet fick då i uppgift att sammanställa de nya kostnaderna.
Den 20 september samma år gav varvet sin offert. Där uppräknades vilka förändringar som behövde göras, bland annat förstärkta konstruktioner, utökade sprinkler- och ventilationssystem och ett omfattande elektriskt arbete. Totalt handlade det om en kostnad på 242.000 euro vilket godkändes 5 oktober 2007 av två personer från varvet samt projektchef Göran Holmberg.
Vände sig Holmberg till landskapet innan godkännandet?
– Det finns inget sådant antecknat, men jag har inte gått genom varje protokoll. Det är förvaltningens sak, säger trafikminister Veronica Thörnroos.
Vid tillfället satt dessutom Runar Karlsson på posten. Han gick inte att nå på måndagseftermiddagen, men i en intervju i Åland 24 nyligen sa han att han inte kände till det.
– Det finns en hel del oklarheter i den interna beslutsgången, men det är något som landskapsrevisorn Agneta Mannberg-Jansson får klargöra. Det är ett rent förvaltningsärende, säger Thörnroos.

Betalade fakturan
Fakturan anlände till landskapsregeringen två år senare. I en pleniföredragning 9 oktober 2009 godkände lantrådet Viveka Eriksson på föredragning av Thörnroos summan 469.498 euro för tilläggsarbeten för ms Skarven.
– Vi fick information om att vi inte får ut fartyget om inte tilläggsarbetena betalades, säger Veronica Thörnroos.
Och i summan ingick bildäcket?
– Det ingick.
Som ovan nämnt stoppades en del av arbetet under behandlingsprocessen av det ombyggda bildäcket.
Påverkar det landskapets ersättningskrav på varvet för Skarvens försening?
– Det kan jag inte svara på helt enkelt för att jag inte vet. Vi vet bara att Skarven försenades på grund av två orsaker: brand i en fabrik där motorerna fanns och ett från varvet åberopat sprinklerproblem.
Landskapets juridiska avdelning tittar närmare på ärendets gång, säger Veronica Thörnroos.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax