DELA

Stängd rättegång om barnsexbrott

I går hölls huvudförhandlingen i ännu ett sexbrott mot barn, den här gången rubricerat som sexuellt utnyttjande. Den åtalade är en yngre man och målsäganden är en minderårig flicka.
Redan tidigare har tingsrätten beslutat att flickans identitet ska hållas hemlig. Hennes biträde yrkade på att rättegången skulle hållas bakom stängda dörrar och att också domen sekretessbeläggs med hänvisning till ärendets natur och målsägandens ålder. Mannen motsatte sig inte yrkandet.
Det gjorde däremot åklagaren och ville att rättegången skulle vara offentlig utgående från den praxis som tingsrätten tillämpat i flera tidigare fall.
Det hjälpte inte. Domaren Irina Wikström gav efter att ha överlagt med nämndemännen ett väl förberett beslut om hemligstämpling där hon redogjorde för vilka handlingar som ska vara hemliga och vilka lagrum som tillämpas.
Rättegången hålls bakom stängda dörrar.
Läs mer i papperstidningen.

Annika Orre