DELA

Stäng inte vårt fritidshem!

Socialnämnden i Mariehamn har beslutat stänga fritidshemmet Örnen i Uncan nästa år av sparskäl.
Men enligt personalen finns det inga möjligheter att spara så mycket pengar som nämnden tror.
– Ska Örnen stängas i morgon? Det tycker inte jag. Örnen är det bästa fritiset, säger en lintott med tandglugg åt fritidspedagogen Patricia Bärlund när Nya Åland kommer på besök på måndagseftermiddagen.
Nej – så snabbt förverkligas inte stängningen. Men upprördheten över socialnämndens stängningsbeslut går inte at ta miste på.
I år har Örnen 13 barn, tio färre än i fjol. Tidigare har fritidshemmet haft många barn från Ytternäs skola, men från och med i höst har man bara Övernäsbarn.
– Föräldrar har frågat oss om det var steg ett i stängningsprocessen att inga Ytternäsbarn längre har fått plats på Örnen, säger Patricia Bärlund som är kritisk mot beslutet att stänga.


Orealistiskt sparbeting
Skälen är enligt henne många:
n Nästa höst ska alla fritidshem administreras av skolnämnden i stället för socialnämnden som har hand om barnomsorgen. Då blir det ändringar i vilket fall som helst. Varför inte låta barnen vara kvar på Örnen under vårterminen 2012 i stället för att flytta dem under pågående läsår?
n Det går inte att spara så mycket som 46.000 euro – den summa som nämns i socialnämndens beslut – på Örnen-stängningen på det halvår som det blir frågan om. En av de två barnskötartjänsterna på halvtid är redan indragen, den resterande halvtidstjänsten ska flyttas till ett annat fritidshem och den enda tjänsten som finns kvar att dra in är fritidspedagogtjänsten och hyran för Uncan.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax