DELA

Stan vill veta mer om lyxhotellplanerna

Intressenterna bakom de planerade hotellet på Lotsberget i Mariehamn vill få mer tid på sig. Stadsstyrelsen var dock inte villiga att bevilja det direkt.
– Vi vill veta mer om hur de kommit vidare först, säger vice ordförande Folke Sjölund (Lib).
I sin begäran förklarar Colorful Hotels att man fortfarande avser att genomföra hotellprojektet på Lotsberget, men man vill ändra tidsplanen och förlänga markreservationen med 24 månader.
Utvecklingsarbetet sägs ha fortskridit och en avsiktsförklaring har tecknats ”med en av Nordens ledande hotelloperatörer”. De senaste årets finanskris ges som en orsak till förseningarna, men det talas även om brist på stöd för projektet på lokalt plan.
– Vi ser fram emot ett snabbt och positivt beslut i denna fråga. Därefter avser vi återigen aktivera dialogen med de lokala näringslivet på Åland, för att tillvarata alla intressen av detta viktiga och värdefulla projekt på bästa sätt, skriver representanten Stefan Eriksson i brevet till Mariehamns stad.

Maj 2012
I brevet lovar de även återkomma med förslag på mötestider med staden. Stadsdirektörens förslag var att det aktuella markområdet på Lotsberget, A-tomten, skulle reserveras för Colorful Hotels intressenter till och med den 31 maj 2012. Enligt tidigare beslut måste en finansieringsplan för projektet presenteras inom reservationstiden.
Men stadspolitikerna ville ha mer information innan ett beslut och ärendet återremitterades därför av styrelsen på mötet i torsdags.
– Vi vill ha mera kött på benen. Anhållan var tämligen mager till sitt innehåll, så vi gav förvaltningen i uppgift att reda på mera om hur långt de egentligen kommit. Sedan kan det eventuellt bli aktuellt med en förlängning, säger stadsstyrelsens vice ordförande Folke Sjölund.


Tävling gav idén
Hotellplanerna föddes genom den idétävling som staden höll november 2008–januari 2009, vars syfte var att få fram förslag på en hotellanläggning på Lotsberget.
Stadsstyrelsen tog den 20 maj ifjol beslutet att reservera området för hotellbygget, som kallas Colorful Hotels första premium resort eller ”Colorful Hotels Baltic”.
Intressenterna bakom hotellet har hittills inte velat avslöja desto mer om vilka finansiärer och samarbetspartners som kan bli aktuella. I visionerna finns ett arkitektdesignat hotell som skulle rymma uppemot 200 rum och vara en investering på flera miljoner euro.
För anläggningen krävs en stadsplaneändring, där även mariehamnarna får säga sitt, eftersom området är oplanerat och obebyggt i dagsläget.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax