DELA

Stan stoppade strandstängning

– Vi vet inte vem som täckt över gång- och cykelbaneskylten, men vi har tagit bort plasten. Stranden nedanför de nybyggda aktiebostadshusen i Skönvik invid Svibyviken är inte privat, utan stadens, säger arbetschef Lars-Erik Åström vid tekniska verken.
Häromdagen kom det en fråga till Nya Åland: Får allmänheten inte längre använda gångstigen ner till vattnet från bostadsområdet Skönvik i västra Mariehamn?
Nya Åland åkte ut och tittade. Mycket riktigt, den blåvita skylten för gång- och cykelväg ända ner till stranden var övertäckt med en svart sopsäck.
Frågan gick vidare till Lars-Erik Åström, arbetschef vid markavdelningen inom staden. Efter att ha rett ut saken säger han så här:
– Vi har ingen aning om varför skylten har täckts över. Men vi har tagit bort sopsäcken. Gång- och cykelbanan är på stadens mark.
Söder om gångbanan ligger ett äldre egnahemshus. Stadsgeodet Jan Donner berättar att fastighetsägaren äger marken ända ner till vattnet. Den stranden är alltså privatägd och inte tillgänglig för flanörer.


Bred remsa
När det gäller stranden nedanför de två nybyggda, stora aktiebostadshusen är förhållandet ett annat. Tomtgränsen går fem meter ifrån det norra huset, det som ligger närmare stranden, vilket betyder att en cirka 30 meter bred remsa längs stranden tillhör staden.
Det i sin tur betyder att allmänheten fritt får röra sig och vistas på området.
– Strandområdet är inritat som parkområde i stadsplanen. Aktiebostadshustomten har inga speciella rättigheter till området, förtydligar han.
Så småningom ska staden anlägga promenadstigar längs stranden på samma sätt som man gjort i Östernäs och mellan Västerhamn och fiskehamnen.
På staketet till aktiebostadshusen har en skylt med överkryssade joggare och flanörer satts upp. Det är okej, säger Lars-Erik Åström, men den gäller enbart på tomten som alltså inte sträcker sig ända ner till vattnet.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax

tfn 528 450

Foto: ANDREAS DIENERT

foto@nyan.ax