DELA

Stan får inte borga för energibolag

Ålands förvaltningsdomstol (ÅFD) har i dag upphävt Mariehamns beslut att teckna borgen för lån till Mariehamns Energi Ab.
I ett pressmeddelande skriver ÅFD att man avgjort besvären över Mariehamns stadsfullmäktiges beslut från den 11 juni 2013, genom vilket staden hade beslutat att teckna borgen för ett banklån om 1 000 000 euro till Mariehamns Energi Ab.
– Stadens avsikt var att genom borgensförbindelsen bevilja bolaget så kallat statligt stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd), som enligt EU:s regelverk inte behöver förhandsgodkännande av Europeiska kommissionen, skriver ÅFD.
Förvaltningsdomstolen biföll besvären och upphävde stadsfullmäktiges beslut.
– Domstolen tolkade EU-rättens villkor för dylikt stöd på ett annat sätt än staden och godkände följaktligen inte stadens sätt att beräkna det beviljade stödets värde. Domstolens slutsats var att förutsättningarna för beviljande av de minimis-stöd inte kunde anses uppfyllda och att skyldigheten att på förhand anmäla stödåtgärden till kommissionen således inte var utesluten. Eftersom anmälningsförfarandet inte iakttagits hade fullmäktiges beslut tillkommit i felaktig ordning, skriver ÅFD.
Förvaltningsdomstolens beslut kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen. (ml)