DELA

Stämman avgör Husell-bud

Birka Lines styrelse lämnar avgörandet till bolagsstämman när det gäller budet från Bror Husell på Birka Lines hela aktieinnehav i Rederiaktiebolaget Eckerö, cirka 20 procent.
Det meddelas i ett börsmeddelandee vid lunchtid i dag onsdag.

Så här lyder börsmeddelandet:
Birka Line Abp (”Birka Line”) har mottagit ett anbud från Husell Shipping & Trading Ab beträffande de aktier som Birka Line äger i Rederiaktiebolaget Eckerö. Anbudsvederlaget är 45 euro per aktie. Anbudet är enligt meddelande från Husell Shipping & Trading Ab giltigt till den 14.5.2007, klockan 12.00.

Styrelsen i Birka Line har idag behandlat anbudet. Styrelsen har inte kunnat enas om en försäljning och har beslutat att överföra ärendet om en försäljning av Birka Lines aktieinnehav i Rederiaktiebolaget Eckerö till Birka Lines bolagsstämma för beslut av aktieägarna.

Birka Line Abp
Styrelsen
Daniel Widman
Styrelsens ordförande