DELA

Stall Twilight lägger ned verksamheten

Pia Eriksson stod inför ett vägskäl. Antingen kunde hon expandera eller avveckla lantbruket. Hon valde det senare.
– Vi kan inte leva på luft.
Nästa år stängs Stall Twilight.
Pia Eriksson tog över familjegården i Lumparland Lumpo för snart åtta år sedan. I samband med det byggde hon till och expanderade verksamheten. Satsningen var en förutsättning för att kunna leva på lantbruket, säger hon.
De första åren löpte på bra. Startstöd och investeringsbidrag höll ekonomin flytande. För några år sedan vann hennes man Markus Eriksson 1,5 miljoner kronor på V75. Pengarna använde paret bland annat till att grundförbättra deras vårt eget hus och för att hålla verksamheten flytande.
– Och så gjorde vi några mindre investeringar för dom.
I dag har Pia Eriksson 170 tackor och fem avelsbaggar samt nio hästar varav två är sådana hon tränar åt andra.
– Grundtanken är att ha fåren som en ekonomisk bas eftersom du där vet vad som kommer in i form av stöd och bidrag. Hästarna är ett komplement.


Ingen lönsamhet
Fortfarande bär sig verksamheten, det är Pia Eriksson noga med att understryka. Företaget har gjort ett nollresultat de senaste åren. Problemet är att det inte blir någonting över. Fyrabarnsfamiljen har, som de flesta andra, huslån som ska betalas och alla andra utgifter som hör vardagen till.
Och medan inkomsterna hålls på en jämn nivå ökar verksamhetens utgifter.
– Det går inte ihop i slutändan. Jag såg det som att jag hade två vägar att välja mellan. En var att fortsätta som nu men det hade slutat med konkurs. Det andra alternativet var att expandera. Men för det krävs stora investeringar och med den framtida jordbrukspolitiken är det svårt att veta om jag skulle få tillbaka investeringen.

Annika Kullman