DELA

Stålcylinder ska lysa upp havet

Ett sju meter högt lysande konstverk projekteras någonstans i inloppen till Mariehamn.
År 2005 fick kulturförvaltningen i Mariehamn i uppdrag att planera Västra hamnens utsmyckning med temat maritima Mariehamn. Två år senare utlystes en tävling om ett konstverk som skulle fånga det maritima med staden.
Konstverket önskades bland annat spegla hamnen som en plats för utbyte, avfärd och hemkomst. Verket skulle också ha största möjliga effekt oavsett årstid och tid på dygnet. De utkast som finns här intill artikeln visar verket nattetid, då ljuset får störst effekt.

Danska vinnare
Vinnaren blev till slut den danska konstnärinnan Ann Lislegaard från Köpenhamn. Hon assisteras av landskapsarkitekten Sophie Sahlqvist.
Verket heter Dream Machine, drömmaskinen, och är en perforerad roterande stålcylinder. Det är tänkt att cylindern ska bli sju meter hög. Stålcylindern är upplyst inifrån. Konstverket skiftar karaktär med tiden. Om dagen kommer landskapet att täckas med rörliga skuggor och om natten kastas ljus ut i olika mönster.
– Intentionen är att skapa ett visuellt kännemärke med kvaliteter som tilltalar både Mariehamns invånare och besökare. Drömmaskinen ska stå som en fyr för staden och vara ett poetiskt objekt som pekar mot drömmarnas horisont, säger Ann Lislegaard.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson