DELA

Ståhlmans taxi slutar i juni

Delägarna i Ståhlmans taxi har beslutat dra sig tillbaka då vårens sista skolskjuts är körd och avtalen löper ut.
Med det försvinner cirka hälften av kapaciteten på södra Åland och det dessutom då det redan råder brist på skolskjutsar.
Ståhlmans taxi har i dag hand om ungefär hälften av alla skolskjutsar inom södra Ålands högstadiedistrikt, med deras bilar kuskas elever bland annat till och från Vikingaåsens skola, Kyrkby högstadieskola, Lemlands och Lumparlands grundskolor. Dessutom har bolaget körningar också utanför disktriktet, till Godby.
– Om jag gör en uppskattning mellan tummen och pekfingret handlar det för oss om cirka 180 barn dagligen, säger skoldirektör Per-Olof Friberg som ansvarar för upphandlingen av skolskjutsarna i det södra höstadiedistriktet.
– Ståhlmans står för cirka halva kapaciteten av alla skolskjutsar.

Fylla luckan
Nu har Ståhlmans delägare, bröderna Jan-Erik och Per-Ole Ståhlman och Göran Packalén, bestämt sig för att med ålderns rätt lägga ner verksamheten då skolorna slutar i början av juni. Vem som i augusti, då höstterminen kör i gång, skall fylla luckan efter dem är helt öppet.
– Om inte Ståhlmans ersätts med samma kapacitet kommer vi att få det svårt, mycket svårt, att få eleverna till och från skolan, konstaterar Friberg.
– Det är redan nu brist på skolskjutsar, det finns ingen konkurrens, konstaterar han.

Hela verksamheten
Nya Åland kan också berätta att ytterligare en av trafikidkarna funderar på att lägga ner verksamheten vilket i så fall betyder att situationen kan förvärras ytterligare.
Ståhlmans delägare har, som Nya Åland har berättat tidigare, ansökt av landskapsregeringen om att få överföra sina personliga trafiktillstånd till firman för att kunna sälja hela verksamheten som ett paket.
Jomala kommun har, med tanke på just skolskjutsarna och den samhällsnyttiga aspekten, i ett utlåtande rekommenderat att landskapsregeringen skall bevilja tillståndet.

Nästa vecka
Samtidigt har andra, till exempel Mariehamns taxi som också har fått uttala sig i frågan, motsatt sig ett tillstånd med motiveringen att trafiktillstånd inte får bli en handelsvara.
Frågan ligger för tillfället hos landskapsregeringen, förvaltningsinspektör Veronica Johansson tror att ett beslut kan fattas nästa vecka.
Ståhlmans kör inte bara skolskjutsar utan anlitas också till exempel av dagis och omsorgsförbundet.
– Vi kör ungefär ett tusen personer i veckan på våra schemalagda turer, säger Jan-Erik Ståhlman.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN