DELA

Stadstjänstemän vill slå ihop kommunerna

Slå ihop alla åländska kommuner till en enda kommun. Varken staden eller stadsborna har något att vinna på en samhällsservicereform som bygger på dagens kommunstruktur och fler kommunala samarbeten.
Det förslaget fick stadsstyrelsen i all hast på sitt bord sent i går.

Förslaget inför stadsstyrelsens möte i går kväll slog ner som en smärre bomb. Visst har stadsdirektör Edgar Vickström tidigare i olika sammanhang talat för Åland som en enda kommun, men ett förslag till stadsstyrelsen har en annan tyngd.
– Men det här är inte bara mitt förslag utan också andra ledande tjänstemän i stadsförvaltningen står bakom, förklarade Edgar Vickström när Nya Åland fick kontakt med honom sent i går på eftermiddagen, en stund efter att den nya punkten lagts till föredragningslistan.
Ledningsgruppen har på stadsstyrelsens uppdrag formulerat ställningstagandet om samhällsservicereformen. De övriga är kanslichef Emma Dahlén, socialdirektör Susanne Lehtinen och infrastrukturdirektör Kai Söderlund.

Varför landade man då i slutsatsen en enda kommun?
Så här står det i förslaget till stadsstyrelsen:

– Inget uppgiftsområde som ingår i den landskapsledda processen kan organiseras bättre av sexton kommuner än av en kommun. Däremot innebär de föreslagna modellerna risk för att både kostnaderna och administrationen ökar.-

-Staden har inget att vinna på att genomföra de föreslagna samordningarna inom socialväsendet och den tekniska sektorn.
– I ljuset av hur fördelningen av landskapsandelar ser ut är det i dag staden och dess invånare som bär kostnaderna för den ohållbara kommunstrukturen på landsbygden och i skärgården.

– Att genomföra reformen skulle legitimera den nuvarande kommunstrukturen och underminera förutsättningarna för Åland som helhet att utvecklas.

Läs mer i fredagens Nya Åland!

Annika Orre 
annika.orre@nyan.ax