DELA

Stadsstyrelsen vill fortsätta investera

Grannkommunerna erbjuds vara med och finansiera nya Övernäs skola, Nyfahlers parkering kan säljas och det finns funderingar på om Medis kan flytta från Böndernas hus – allt för att spara pengar åt staden.
Stadsstyrelsen vill fortsätta investera, men går fram med rödpennan över driftsutgifterna i sitt förslag.
Socialdemokraterna är oroade över den höga investeringstakten och föreslog både höjd skatteprocent och att Trobergshemmets andra etapp skulle skjutas upp till efter 2013, men Frisinnad samverkans och de liberala ledamöterna röstade emot och vann.
– Stadsstyrelsens budgetförslag bygger på att om man skapar utrymme för investeringar så måste man hålla driftskostnaderna i schack, säger stadsstyrelsens ordförande Johan Ehn (FS).
Arbetet med att jämföra stadens utgifter för investeringar och annat med kommuner utanför Åland pågår. Jämförelsen visar att det finns pengar att spara för Mariehamn.
Om fullmäktige godkänner investeringsbudgeten ökar stadens lånebörda med cirka 5,5 miljoner euro under planperioden.
Bilden visar den ruttnande Övernäs högstadieskola från oktober i fjol. (ao)