DELA

Stadsstyrelsen övertar fartfrågan

Hur många olika fartgränser ska det egentligen finnas i Mariehamn?
Nu har stadsstyrelsen bestämt sig för att ta över hela ärendet från tekniska nämnden.
Som Nya Åland berättade för en dryg vecka sedan vill tekniska nämnden att 50-gränsen slopas i staden och att 40 blir den högsta tillåtna hastigheten också på utfarterna som ägs av landskapet. 30-gränsen behålls på smågatorna och på vissa avsnitt av huvudlederna, beslöt nämnden med rösterna 6-0.
Tekniska nämndens ordförande Bjarne Blomster (C) föreslog 30 och 50 som fartgränser men han fick inget understöd.


Övertar ärendet
Stadsstyrelsen beslöt vid sitt möte i torsdags att överta ärendet kring hastighetsgränserna. Ordförande Johan Ehn (FS) berättar varför han kom med förslaget på mötet.
– Framför allt för att det kan bli problem med att införa 40-gräns på östra och västra utfarterna. Där måste staden föra diskussioner med landskapsregeringen.
Det betyder att stadsstyrelsen tar hastigheterna, och också FS-motionen om stadens trafikplanering i allmänhet, till en första överläggning nästa vecka.


Varken parti eller kön
Är det inte ovanligt att stadsstyrelsen övertar ett ärende av en nämnd?
– Det är ganska vanligt. Vi övertar kanske en handfull ärenden per år. Att vi gör det behöver inte betyda att beslut ändras, bara att vi vill titta närmare på ärendet.
Finns det partipolitiska skiljelinjer i vad man tycker om fartgränserna?
– Nej, åsikterna i trafikfrågor skär nog genom samtliga partier. Jag skulle mera säga att det är en fråga som engagerar väldigt mycket.
Är det en fråga om vilket kön man tillhör?
– Inte det heller. Om jag skulle våga mig på en gissning så skulle jag säga att det handlar om vilken trafikgrupp man identifierar sig mest med. Det har betydelse för vilken åsikt man har.


Bilisterna klagar
Tekniska verken påpekar i beredningen inför novembermötet att fotgängarna ”typiskt nog” inte har hört av sig med synpunkter på fartgränserna, men nog bilisterna.
Varför är det så tror du?
– Det är antagligen de som är missnöjda som hör av sig. Men självklart ska stadsstyrelsen titta på ärendet ur alla trafikanters synvinkel. Men prio ett är i alla fall att diskutera med landskapsregeringen.
Johan Ehn säger så här för sin egen del:
– Jag har svårt att se en maxgräns på 40 km på utfarterna. Det blir väldigt konstigt. Men det är som sagt min personliga åsikt.


Extrajobb för stan
Extrajobb väntar för tekniska verkens personal beroende på vilket beslut stadsstyrelsen fattar så småningom.
– Vi har satt upp ganska många nya hastighetsgränsskyltar, och det har ju kostat en hel del, säger planeringsingenjör Håkan Lindén.
Fartgränserna ingår i ett helhetsprojekt som startade 2008 och det finns budgetmedel för ändamålet, konstaterar han.
– Om fartgränserna ändras kan nyare skyltar återanvändas men inte de som är gamla och nötta.
En hel del skyltar finns lagrade i tekniska verkens skyltverkstad.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax