DELA

Stadsstyrelsen föreslår höjd inkomstskatt

I förslaget för nästa års budget för Mariehamn höjs skatten till 17,75 procent från 17, 25 procent, vilket ger en inkomstökning på 1,2 miljoner.
Stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (MSÅ) presenterade budgetförslaget för Mariehamns stad 2015 i dag. Moderat samling, Centern och Socialdemokraterna tillsammans kommit fram till att skatten ska höjas.
Man minskar budgetramarna med 880 000 euro per år fram till ekonomiplanens slut 2017. Kostnaderna för varje enhet inom staden måste dras ner med ytterligare en procent. Före det höjdes socialnämndens anslag med 280 000.
Man strävar efter ett positivt resultat och vill minska nettoskuldbördan med 6 miljoner euro. Nu är skulderna upp i drygt 40 miljoner euro.
Liberalerna var beredda att gå på stadsdirektör Edgar Vickströms linje och behålla skattenivån.