DELA

Stadspolitiker vill spara

Höjd skatt är bara ett av flera sätt att stärka stadens ekonomi när stora satsningar tär på kassan.
Det säger stadsstyrelsens ordförande Johan Ehn (fs) efter ett möte mellan styrelsen och fullmäktiges gruppledare.
– Stadens ekonomi är ansträngd. Det är inte fråga om någon kris, men vi har investerat mycket.
Johan Ehn tog initiativet till mötet där fullmäktigegruppernas ledare deltog. Ehn beskriver det som en förutsättningslös diskussion.
– Vi kunde enas om att vi vill få ekonomin i balans. Tidigare har det pratats mycket om det, men vi har inte lyckats.


Skola och barn
Staden borde ha ett årligt överskott på cirka 2 miljoner euro för att klara av kommande investeringar i framför allt skola och barnomsorg, säger Ehn. Det målet vill styrelsen nu förankra hos fullmäktige inför det kommande budgetbeslutet.
En höjning av skatten som nu ligger på 16 procent är bara ett alternativ, säger Johan Ehn. Och han tycker att det vore ett dåligt sådant.
– När ekonomin svajar omkring oss vore det fel signaler att sända ut.
Då är det bättre att se över utgifterna, var man kan spara pengar och hur man kan öka intäkterna annat än via skattehöjningar.
– För min egen del tror jag att vi kan hitta andra inkomstkällor.
Men det brådskar. Budgetförslaget behandlas i stadsstyrelsen nu och den 11 november skall fullmäktige fastställa skattöret för 2009.
– Det här vore en långsiktig lösning, en överenskommelse som kan sträckas över mandatperioden.


Inget fastslaget
Ingenting är fastslaget, säger stadsstyrelseledamoten Karl-Johan Fogelström (s) efter mötet.
Som budgetförslaget ser ut nu ger det ett överskott på en kvarts miljon. Fogelström håller med Ehn om att det behövs större marginaler när landskapet har lagt om systemet med landskapsandelar så att staden inte kan räkna med investeringsbidrag.
– Skall vi skära i utgifterna, och i så fall vilka? Om vi inte gör det så måste vi titta på inkomstsidan, säger Karl-Johan Fogelström.
– Nu går vi tillbaka till våra grupper för interna diskussioner.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax