DELA

Stadspolitiker föreslår p-platser i park

Bygg nya p-platser i slänten vid Bastun för att lösa ÅSS parkeringsproblem, föreslår Obunden samling i en motion till stadens infrastrukturnämnd.
Stadsarkitekt Sirkka Wegelius är kritisk.
Motionen lämnades in i slutet av fjolåret till infrastrukturnämnden. Undertecknare är Stig Grönlund och Bert Häggblom (Ob).
Förslaget går ut på att staden ändrar stadsplanen så att det blir möjligt att anlägga en ny parkeringsplats vid Sjöpromenaden i slänten nedanför Bastun mittemot ÅSS-paviljong. I gällande stadsplan är marken skyddad som kulturhistoriskt värdefullt parkområde.
I motiveringen skriver Grönlund och Häggblom att ÅSS som en av Ålands största och mest aktiva föreningar driver gästhamn, juniorverksamhet och restaurang som arrenderas ut. Speciellt sommartid är det, skriver de, svårt att komma fram eftersom Sjöpromenaden är smal och trafiken kring gästhamnen är intensiv.

Stadsarkitekten kritisk
Stadsarkitekt Sirkka Wegelius är inte glad.
Hon har en helt annan syn än motionärerna på Sjöpromenaden, slänten, resten av Engelska parken och området som helhet med Bastun, sjöfartsmuseet, Pommern som så småningom ska byggas in i en torrdocka och tullpackhuset längst i söder.
– Det finns många andra lösningar för trafiken än att spränga in parkeringsplatser i skyddat parkområde, säger hon.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre