DELA

Stadspartierna eniga i stort

Vad har hänt i Mariehamn de senaste fyra åren. Och vad är på gång?
Finns det något partierna strider om annat än stadsbussen? Det har Nya Åland tagit reda på inför årets val.
Hur listar man vad som har hänt i Mariehamn under de fyra år som gått? Och vad som skall hända de år som kommer?
Fullmäktiges ordförande Tage Silander (fs) kan göra listan hur lång som helst.
– Vi har fått en ny generalplan, som är mera offensiv. Den tillåter högre byggnader och att tomtmarken utnyttjas bättre. Men sen återstår det problematiska, hur få rum för bilarna? Vi kan inte låta bli att bygga bostäder för att bilplatserna är dyra, men visst påverkar det priset på bostäderna.
Tomtmark är något staden inte har överskott på och Silander är redo att bygga ut det som finns. Däremot har han aldrig varit tilltalad av bostadsholmar i Slemmern.
– Men man skall aldrig säga aldrig, vi kan behöva bredda stränderna.
Han är mer intresserad av att bygga på höjden och tycker att Självstyrelsegården och Arkipelag borde stå på ända istället för att som nu ligga där som ”lång limpor”.

Typiskt för Mariehamn
En sak som gläder honom mycket och som han tycker är signifikativ för Mariehamn är den nya läktaren i idrottsparken.
– Politikerna insåg att här måste staden satsa om vi skall finnas med på idrottskartan. Och det blev ett enigt beslut!
Äldrevården är viktig. Att platserna måste bli fler har man känt till, men Silander säger att behovet växer något snabbare än beräknat. Nu hoppas han att den nödvändiga utbyggnaden av Trobergshemmet inte stoppas av besvär.
Framöver kan han tänka sig något för äldreomsorgen i södra Mariehamn, i Horelliområdet.
Skolorna skall det satsas på. Hur det skall se ut i slutändan, om det blir 1-9 skolor eller något annat är inte klart än. Det beror enligt Silander på befolkningsutvecklingen.
Badhuset blev klart den mandatperiod som nu går till ända. Kk-huset blir klart inkommande period.
– Det skall bli spännande att se vilka effekter det för med sig för staden. Jag tror det blir positivt.

Enigt i stort
Som helhet betraktat tycker han partierna i staden är rätt långt överens om de stora linjerna.
– Alla är i stort sett också överens om 16 procent i skatt. Men när de pengarna inte räcker till alla önskelistor och man måste börja prioritera, då kan olika åsikter komma fram. Silander kan för sin personliga del avstå från en del ”onödiga finesser” på gator och torg.
Avgiftsfri buss är en klassisk tvistefråga. Men inte så stor att folk ligger sömnlösa, tror han.
Det som gäller framöver är att ta det litet lugnare efter en tid av rätt stora satsningar.
– Skuldbördan har blivit litet väl stor, men det sanerar vi nu, lovar han.
Vill du fortsätta på posten?
– Jag har trivts otroligt bra, men man skall inte prenumerera på poster på livstid. Man är med en tid, sen gör man annat.
Men nej har han inte sagt.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax