DELA

Stadsnämnd klubbade centrumplan

Stadsplanenämnden stöder stadsarkitektens förslag om hur centrumkvarteren norr och söder om Sittkoffs ska byggas ut.
Totalt kan det bli 5.000 nya kvadratmeter i centrum för affärslokaler, företag och bostäder. Minst en fjärdedel av byggytan ska reserveras för bostäder.
Det gäller centrumkvarteret öster om Torggatan från Nygatan till torget.
Tre till fyra våningar kan byggas så att nybyggen anpassas till de byggnader som redan finns i kvarteret.
Kravet på nya parkeringsplatser har minskat, säger nämndens ordförande Roger Jansson (M). Parkeringsskivor, kombinerat med parkeringsvakt i stadens centrum, har gett resultat. Numera finns det parkeringsplatser i centrumkvarteren även under högsäsong. Därför ska centrumutbyggnaden gå att genomföra utan flera parkeringsplatser under jorden.
Boende i centrum ska kunna parkera i garagen under husen och för de som arbetar i kvarteret ska arbetsgivarna kunna friköpa parkeringsplatser, till exempel i Miramargaraget.
I planen ingår en gångväg genom kvarteren från Torget mot Nygatan.
Förslaget lämnas till stadsstyrelsen. (pd)