DELA

Stadsnämnd enig om begravningsplats

En utvidgning av begravningsplatsen i Mariehamn närmar sig efter att stadsplanenämnden godkänt stadsarkitektens senaste förslag.
Utökningen närmast grannarna på norra sidan tas bort.
Det förslag som nämnden nu godkänt skiljer sig på flera punkter från det förslag som lades fram i november.
Den nordvästra delen av begravningsplatsen blir ett parkområde. Begravningsplatsen minskar med knappt 1.600 kvadratmeter jämfört med det förra förslaget. Tomtgränsen motsvarar den gällande planen.
Den norra delen av begravningsplatsen, som omfattar en utbyggd parkeringsplats, ändras till parkområde där allmänna parkeringar och anslutningar som behövs får byggas. Något infartsförbud mellan Kapellvägen och begravningsplatsen behövs inte.
Förslaget går vidare till stadsstyrelsen som tar upp det på mötet på torsdag. (pd)