DELA

Stadsliberalerna flaggar för skattehöjning

Katrin Sjögren (Lib), ledamot i stadsstyrelsen, ondgjorde sig på facebook på tisdagen över att det verkar som Mariehamn får ta största smällen när landskapsandelarna ska minskas. Det innebär att ännu mera besparingar väntar staden.
”Skatten kommer att måsta höjas men det räcker ändå inte”, skrev hon.
Betyder det här att liberalerna i Mariehamn nu är redo för en skattehöjning?
– Vi har hela tiden i diskussionerna som förts om stadens ekonomi sagt att skatten högst sannolikt måste höjas under denna mandatperiod. Vi tar slutlig ställning när vi ser helheten, hur inbesparingarna slår mot olika sektioner och det slutliga beslutet om landskapsandelarna, men jo, vi är övertygade om att skatterna höjs.
Enligt förslaget skulle Mariehamns landskapsandelar minskas med omkring två miljoner euro.
– Och då har vi alltså från tidigare en besparingsbeting på cirka två miljoner.
De olika nämndernas förslag till åtgärder för att klara budgetramarna strömmar nu in till beslutsfattarna i staden.
– Visst måste vissa saker effektiveras men det räcker inte. Vi måste ju ha ett överskott för att kunna investera i Övernäs skola och nya daghem till exempel.
Bildningssektorns inbesparingskrav är helt oresonliga säger Katrin Sjögren.
– Det visas av att det förslag som bildningsdirektören lämnat in ligger 300.000 euro över ramen trots de hårda inbesparingsförslag som gjorts.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist