DELA

Stadsliberal ger hård kritik mot moderpartiet

Carl-Johan Wikström, vice gruppledare för Mariehamnsliberalernas fullmäktigegrupp, är starkt kritisk mot moderpartiet Liberalerna på Åland som enligt honom glömmer bort Mariehamn.
– Jag överväger starkt att lämna moderpartiet och kvarstå som medlem enbart i Mariehamnsliberalerna.
I gårdagens tidning deklarerade lagtingsledamoten Åke Mattsson att han tar time out från liberala partiet som enligt honom inte driver missbruksfrågorna tillräckligt hårt i landskapsregeringen och som inte utnyttjar den kunskap om området som finns i lagtinget.
I går kom det fram att Mariehamnsliberalerna också var mycket kritiska till moderpartiet på månadsmötet i måndags.


Svag stadsprofil
Mest kritisk är Carl-Johan Wikström.
– Min kritik riktar sig närmast mot lantrådet Viveka Eriksson och finansminister Mats Perämaa som glömmer bort Mariehamn. De driver frågor som Föglötunneln och tar inte upp sådant som är viktigt för staden som samfundsbeskattningen, landskapsandelarna och Gullåsenavgifterna, till exempel.
Han och andra kritiker vill att det liberala moderpartiet stärker sin Mariehamnsprofil.
– Staden är motorn i samhällsmaskineriet och den plats där halva den röstberättigade befolkningen bor.


Överväger att lämna
Han säger sig vara beredd att säga upp medlemskapet i moderpartiet och kvarstå som medlem enbart i Mariehamnsliberalerna.
– I senaste val fick Mariehamnsliberalerna in bara två ledamöter i lagtinget, Katrin Sjögren och Gunnar Jansson. Ett förslag inför valet var att moderpartiet och stadsliberalerna skulle gå ut med skilda listor, men det gjordes inte. Om vi hade gjort det kunde vi ha fått in fler ledamöter från Mariehamn.
Han är också kritisk till att Mariehamnsliberalerna har bara två av tio styrelseplatser i moderpartiet.
– Det måste bli en kursändring.


Kritik mot Sjögren
På mötet framkom kritik också mot ”den egna” social- och hälsovårdsministern Katrin Sjögren som sällan har tid att delta i kommunpolitiken trots att hon valdes in i fullmäktige. Carl-Johan Wikström instämmer inte i den kritiken.
– Katrin har gjort det bästa jobbet av alla i landskapsregeringen. Det som borde göras är att lägga om systemet så att hon tidsmässigt kan delta mera i stadspolitiken.
Christian Nordas, gruppledare för Mariehamnsliberalernas fullmäktigegrupp, säger inget om kritiken mot moderpartiet. Hans uppfattning är att kritiken gäller Katrin Sjögren.
– Vi vill ha mera diskussion med landskapsregeringen, och därför hade vi gärna sett Katrin Sjögren mera aktiv även i partiets arbete i Mariehamn. Hon sitter inne med förstahandsinformationen. Det gör inte vi, säger Christian Nordas.


På månadsmöten
Han har förståelse för ministerns situation – tiderna är tuffa och landskapsregeringen är fullt upptagen med att få ihop budgeten.
– Men hon är ”vår” – en stadsliberal som sitter i landskapsregeringen – och vi vill få mera tid att diskutera dagspolitiska frågor med henne. Å andra sidan har jag ju sett under många år att landskapsregeringsledamöterna har svårt att hinna med kommunpolitiken. Det viktigaste skulle vara att hon är med på våra månadsmöten. Själv har jag ingen kritik, men det finns medlemmar som förväntar sig mera.
Frågor som man vill diskutera är till exempel hur det går med sjöfartsmuseets utbyggnad och vad landskapsregeringen har för synpunkter på trafikfrågorna i staden.
– Jag har lovat framföra åsikterna åt Katrin och höra vad hon har för synpunkter.
Nya Åland sökte Katrin Sjögren i går på eftermiddagen på Nordiska rådets session i Stockholm utan att få kontakt.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax