DELA

Stadsfullmäktige diskuterar byggplaner i tv

I kväll är det premiär för direktsändningarna från stadsfullmäktiges möte i Åland 24 och på tv-kanalens hemsida.
En punkt som kanske väcker debatt är stadsplaneändringen för Köpmansgatan 11, alltså vad som ska byggas när ÅCA-huset rivs.
I juni godkände stadsstyrelsen enhälligt förslaget till stadsplaneändringen för tomten där Emmaus och olika hantverkare och försäljare har huserat under många år. Bolaget Fastighets ab Köpmansgatan 11 som köpt tomten har ansökt om tillstånd att bygga två hus med 24-30 lägenheter och en eller ett par butiker.
Hur det är tänkt att husen ska byggas syns på skissen som bifogats ansökan om stadsplaneändring. Det ena husets långsida vänds mot Köpmansgatan medan det andra – högre – huset byggs inne på gården.
Sändningen från stadsfullmäktiges möte börjar klockan 18.00. Den kan också ses i efterhand på Åland 24:s hemsida.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax