DELA

Stadsdirektören väljs på tisdag

På tisdag tar stadsfullmäktige i Mariehamn upp frågan om vem som ska bli ny stadsdirektör. Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer någon av de fyra personer som styrelsen intervjuat och som fortfarande är intresserade av tjänsten.
Dessa är tjänstförrättande stadsdirektör Emma Dahlén, Annica Ekstedt, Barbara Heinonen och Jesper Eliasson.
Erik Lidberg har som Nya Åland berättat tidigare meddelat att han drar tillbaka sin kandidatur.
Stadsstyrelsen valde att inte föreslå vem av de fyra kvarvarande kandidaterna fullmäktige ska välja.
– Orsaken är att vi fått signaler från fullmäktige om att det kommer råda oenighet om vem som ska bli stadsdirektör. Vi kan av juridiska skäl inte ha en sluten omröstning i styrelsen, det är bara i fullmäktige omröstningen kan vara sluten. Därför bestämde vi oss för att föreslå att fullmäktige väljer en av de fyra kandidater som finns kvar av de intervjuade, säger stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson.
Carlsson påpekar att han självklart har sin egen favorit, men att han inte kommer berätta vem det är och att han kommer att samarbeta med vem fullmäktige än väljer.
– Och vi i stadsstyrelsen har förstås meddelat våra fullmäktigegrupper vilka vi anser de borde välja. Nu är det upp till fullmäktige att ta beslutet. (ml)