DELA

Stadsdirektören föreslår miniatyrstad i bibliotekshuset

Miniatyrstaden passar bättre än polisen i läromedelscentralens tidigare utrymmen i stadsbiblioteket.
Det tycker stadsdirektören Bjarne Pettersson.
Landskapsregeringen föreslår att polisen skall få flytta in i lokalerna.
Staden och landskapet kom 1988 överens om att landskapet skulle stå för kostnaderna för läromedelscentralens utrymmen i biblioteksbygget. Landskapet fick då dispositionsrätten till de utrymmena och kunde använda dem till självkostnadspris.
Enligt avtalet skall utrymmena övergå till staden mot ersättning den dagen de inte längre används för det ursprungliga ändamålet.
Nu, när läromedelscentralen är nerlagd, står lokalerna tomma.

Kulturarv
Landskapsregeringen vill överlåta dem till polisen. Det vill inte stadsdirektören:
– Huset bör i första hand användas för verksamheter som har anknytning till och stöder stadens kulturliv eller bevarandet av stadens kulturarv.
Och dit räknas inte polisens arbete.
Däremot behöver miniatyrmodellen av Mariehamns stad som nu finns i Mariepark nya utrymmen. Miniatyrstaden skulle passa bra i bibliotekshuset, tycker stadsdirektören.
Han föreslår att stadsstyrelsen säger nej till landskapets begäran, och att dispositionsrätten skall överföras från landskapet till staden. Kostnaderna skulle motsvara det aktuella bokföringsvärdet, 128.852 euro.
Stadsstyrelsen har bordlagt ärendet för att syna lokalerna. (pd)