DELA

Stadsdirektör vill sälja gatukök

MARIEHAMN. Sälj gatuköket Draken i Västerhamn till innehavaren Khadidja Aminpoor. Det är stadsdirektören Edgar Vickströms förslag inför stadsstyrelsens möte i morgon.
Arrendeavtalet gäller till år 2024. Staden ska enligt avtalet kompensera innehavaren för investeringar som görs i byggnaden. Aminpoor har tidigare genomfört utbyggnader vid två tillfällen och då fått sänkt arrende som kompensation.
Nu kräver Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) åtgärder för 24.000 euro i lokalen. Innehavaren är redo att betala men kostnaderna blir så höga att de inte kan kompenseras av staden via sänkt arrende.
Byggnaden står på parkmark utan tomt. Stadsdirektören föreslår att stadsstyrelsen erbjuder Aminpoor att köpa gatuköket för 100 euro. (pd)