DELA

Stadscentrum är raketfri zon!

Inom Mariehamns centrum är det förbjudet att avfyra fyrverkeripjäser och på resten av Åland får man bara skjuta raketer efter klockan 18.00.
Polisen meddelar att olovligt innehav av raketerna leder till brottsanmälan och om personen i fråga är under 18 år tar man kontakt både med hemmet och med socialmyndigheterna.
Polisen påminner om att man inte får skjuta raketer före klockan 18.00 på nyårsaftonen, att bara myndiga personer får inneha och avfyra fyrverkeripjäser och att skyddsglasögon är obligatoriska enligt lag.
I centrala Mariehamns, inom Styrmansgatan, Strandgatan, Ålandsvägen och Östra utfarten, är det helt förbjudet att skjuta raketer.
Polisen säger i ett pressmeddelande att det kommer att göras brottanmälan för olovligt innehav av fyrverkeripjäser och att pjäserna omhändertas. Om det handlar om en minderårig tar polisen kontakt med socialmyndigheterna och också med hemmet.
– Polisen kan också omhänderta fyrverkeripjäser av en person som för tillfället inte uppfyller kraven för säker hantering, skriver kommissarie Nina Rasmus.
– Personen kan till exempel vara så berusad att hantering av fyrverkeripjäser kan äventyra allmän ordning och säkerhet.
Rasmus betonar att man inte får förorsaka fara eller oskälig störning för andra människor eller andras egendom. man får inte heller skräpa ner omgivningen.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax