DELA

Stadscentern vill stycka Tvärsantomt

Centern i Mariehamn tycker att stadsstyrelsen skall stycka den tomt där ungdomsgården Tvärsan står för att få in pengar till stadens kassa.
– Vi anser att det är kortsiktigt dumt att bryta ut en tomt från skolfastigheten när vi står inför utveckling av skolsektorn och ökat samarbete med andra kommuner. Tomten kan vara av stor betydelse för staden i framtiden. Dessutom kan vi konstatera att Strandnäs skola varit helt förskonad från inbrott och skadegörelse. Det är säkert värdefullt att det lyser lampor i området, säger centern i det anförande fullmäktigegruppen höll i går i samband med debatten om stadens sparförslag.
Centern tycker att staden kan göra sig av med sina fastigheter enligt förslaget men vill inte att lärarbostäderna vid Strandnäs skola säljs.
– Vi anser att de båda ungdomsgårdarna fyller viktiga funktioner och behövs och gläds åt att de sannolikt kommer att få stöd för att fortsätta som tidigare. Däremot föreslår vi att stadsstyrelsen ser över möjligheterna att stycka ut två tre tomter från Tvärsans överstora gård och på så sätt öka inkomsterna. (tt-s)