DELA

Stadscentern oroas över hög skuldbörda

I augusti lämnade Centerledamöter i Mariehamn in en motion till fullmäktige där man uttryckte sinoro över den höga skuldbördan.
Motionen hade undertecknats av Bjarne Blomster och Britt Lundberg som skriver att den höga skuldsättningen är en ”stor riskfaktor”.
Centerns önskemål är att staden i samband med budgeten för 2011 presenterar ett program för att minska skuldsättningen så att skuldbördan per invånare inte överstiger medeltalet för de åländska kommunerna år 2015.
Motionen har bordlagts och tas upp först efter fullmäktiges budgetmöte som hålls på tisdag kväll.
Bjarne Blomster berättar om bakgrunden till motionen.
– Redan i fjolårets budgetarbete var vi oroliga över stadens höga skuldsättning. Vi tyckte inte att stadsstyrelsen hade presterat det man kunde förvänta sig och därför lämnade vi in motionen inför det här årets budgetarbete. Vi anser att stadsstyrelsen borde presentera en plan för hur man tänker få ner skuldbördan åtminstone till medeltalet för de åländska kommunerna 2015.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre