DELA

Stadsbussen i nämnden i dag

Anbudshandlingarna inför upphandlingen av kollektivtrafiken i staden har nu omarbetats och ärendet tas upp i infrastrukturnämnden i kväll. Infrastrukturdirektör Kai Söderlunds förslag är att anbudshandlingarna godkänns och att anbud begärs in.
Proceduren avbröts på nämndens förra möte efter att det framgått att det fanns delar i anbudsförfrågan som behövde kompletteras och förtydligas. Från början skulle anbuden vara inlämnade den 4 februari och nyordningen börja gälla från och med 1 juni.
Den reviderade anbudsförfrågan, som utarbetats tillsammans med juridiskt sakkunniga, skiljer sig inte mycket från den tidigare, men följden är en förskjutning i tid. Enligt förslaget ska det nya avtalet börja gälla den 19 augusti, dock med option på sommartrafiken.
Redan 2011 beslöt stadsfullmäktige att det nuvarande avtalet skulle sägas upp och trafiken åter bli avgiftsbelagd. Budgetramen för kollektivtrafiken 2013 är 578.000 euro. Kostnaden för trafiken enligt dagens modell skulle uppgå till 840.000 euro för 2013. (ao)