DELA

Stadsavtal och moduler för Jomalabarn

Från och med hösten 2013 kan Jomalabarn gå i skola i Mariehamn om kommunfullmäktige gör som kommunstyrelsen och klubbar avtalet med staden.
Den akuta platsbristen i Vikingaåsens skola skall lösas med moduler.
Nya Åland har tidigare skrivit om trångboddheten i Vikingaåsens skola i Jomala som bland annat betyder att barn får sitta i ett rum utan fönster. Då ärendet i måndags åter var uppe på kommunstyrelsens bord tog problemen ett stort kliv närmare en lösning.
Kommunstyrelsen har nu godkänt ett avtal med Mariehamns stad om att barn från Solberget och Kalmarnäs från och med hösten 2013 kan gå i Strandnäs skola. Det handlar om ett tiotal barn per årskull.
I årets budget och i Jomalas ekonomiplan har man räknat med att Vikingaåsens skola skall byggas ut. Men säger också fullmäktige ja till avtalet med Mariehamns stad behövs inte utbyggnaden längre.
Staden har för sin del redan godkänt avtalet.
Ett samarbete med Mariehamn från och med nästa höst löser dock inte den akuta platsbristen i skolan.
Kommunstyrelsen beslöt i måndags att problemet skall åtgärdas genom att hyra in modulenheter om fler än 40 elever börjar i årskurs 1.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen