DELA

Stadsarkeologi där ingen stad längre finns

Arkeologerna har lärt sig mer om hur Ålands första stad kan ha sett ut.
Utgrävningarna av förstaden till Skarpans i Sund är nu klara och en mängd föremål som tros ha tillhört en rysk officer har hittats.
Fältarbetet i de arkeologiska undersökningar som utförts på Skarpansområden i Sund är nu färdigt.
Det är den första stora undersökningen av bostäder i vad som anses vara Ålands första urbana område. Gamla Skarpans stod bara i femton år innan staden brändes ned tillsammans med Bomarsunds fästning under Krimkriget 1854.
Utgrävningarna sker eftersom en ny landskapsväg ska dras över området.
– Det är ganska speciellt att utföra stadsarkeologiska undersökningar ute i Sund, där det inte finns någon stad, säger Mikko Helminen, arkeolog, som lett projektet.
Man har bland annat grävt ut en mindre gård som man tror kan ha tillhört en rysk officer, fänrik Sogorin.
Läs mer i papperstidningen!

Felix Quarnström