DELA

Stadens socialnämnd utreds

MARIEHAMN. Lagligheten i stadens socialnämnds beslut ska utredas en gång till.
Stadsstyrelsen låter Finlands kommunförbund göra en utvärdering för att se om nämnden har agerat i strid med lagen och god förvaltningssed, som stadens revisorer uppgett.

Det var i höstas som stadens revisorer riktade kritik mot de förtroendevalda i socialnämnden, i samband med sin årliga granskning av stadens förvaltning och ekonomi. Enligt dem har allting inte gått rätt till när nämnden har fattat beslut i vissa ärenden. Det gäller framför allt rättelseyrkanden i individärenden, som revisorerna anser att nämnden bland annat har godkänt emot beredningen. Enligt revisorerna har nämnden gjort avsteg från stadens egna riktlinjer och regler utan att ha fullgoda motiveringar till agera på det sättet.
Socialnämndens ordförande Barbro Sundback (S) sade då till Nya Åland att påståendena från revisorerna var både ”allvarliga och befängda”.
I april lämnade revisorerna in ett så kallat revisors-pm, där de påpekar att felaktigheterna i handhavandet fortfarande pågår och inte har förbättrats. Revisorerna uppmanade då stadsstyrelsen att reagera i fallet. I början av juni hade stadsstyrelsen kallat revisorerna till ett hörande, men revisorerna avböjde med hänvisning till att allting enligt dem är utrett och klarlagt och att de inte har mera att tillägga i ärendet.

Läs mer i torsdagens Nya Åland.

 

Minna Wallén

minna.wallen@nyan.ax