DELA

Stadens kontorsflytt har fått prislapp

Genom att minska kontorsytan kan staden spara cirka 350.000 euro per år.
Det tror stadsledningen som föreslår att man hyr ut 2.500 kvadratmeter, bland annat i Nyfahlers och Böndernas hus.
Som Nya Åland tidigare har berättat beslöt stadsfullmäktige i Mariehamn i och med budgetbehandlingen för 2012 att ge stadens ledning uppdraget att minska den totala kontorsytan. Nu har ledningen, med stadsdirektör Edgar Vickström i spetsen, kommit så långt att ett förslag har överlämnats till stadsstyrelsen.
Förslaget går i korthet ut på att man hyr ut 2.500 av stadens kvadratmetrar för att få en vinst på cirka 350.000 per år.
Att både Böndernas hus och Nyfahlers sannolikt skulle påverkas har framkommit under vårvintern och debatten har tidvis gått het. Byggnaderna finns som väntat med på listan.

Inte ändamålsenliga
I Böndernas hus skulle AMS få hyra 500 kvadratmeter medan Omsorgsförbundet skulle hyra 1.300 kvadratmeter i Nyfahlers. Omsorgsförbundet skulle dessutom hyra Mariegård.
Förslaget kräver att äldreomsorgen flyttar till Trobergshemmet, barnomsorgen och den sociala servicen flyttar till stadshuset, bildningsförvaltningen och skolpsykologerna till biblioteket och stadsarkitektkansliet och byggnadsinspektionen till Tekniska verken.
Stadsarkitektkansliet och Medis hör till dem som motsätter sig förslaget. Stadsarkitektkansliet anser dels att man bör finnas centralt och dels att de erbjudna utrymmena på Tekniska verken inte är ändamålsenliga. Medis protesterar eftersom kursverksamheten blir lidande med krympta utrymmen.

Till nämnder
Vickström vill nu ha klartecken av stadsstyrelsen för att skicka ut förslaget till de nämnder i staden som berörs. Nämnderna skulle få sommaren på sig för att ge sina utlåtanden i frågan.
Stadsstyrelsen behandlar förtätningsförslaget på torsdag.
På föredragningslistan då finns också ett förslag om k-märkning av tre av stadens byggnader: Stadshuset, Rådhuset och Öfvernässtugan. Stadsdirektören vill bland annat att k-märkningen inte skall gälla inne i byggnadernas kontorsutrymmen och inte heller förhindra till exempel byte till mer energisnål teknik eller energieffektivare fönster.

Titte Törnroth-Sarkkinen