DELA

Stadens inkomster sjönk igen

Mariehamns intäkter blev i fjol betydligt mindre än man räknat med visar bokslutet för 2013.
Stadsdirektör Edgar Vickström betonar nu landskapets roll för stadens framtida ekonomi.
Ur Mariehamns bokslut för 2013 framgår att det gick betydligt sämre för staden i fjol än man räknat med i budgeten, främst eftersom skatteintäkterna blev 925 000 euro lägre och inkomsten från hamnavgifterna 335 000 euro lägre.
Stadsdirektör Edgar Vickström betecknar i sin överblick 2013 som ”ytterligare ett år av anpassning till en ny ekonomisk verklighet”.
– Stadens anställda har arbetat hårt med att både bibehålla servicenivåer och utveckla verksamheter under det hårda ekonomiska tryck som uppstått då samfundsskatterna minskat avsevärt jämfört med vad man varit van med, och då landskapsandelssystemet inte alls förändrats på motsvarande sätt, trots att det är uppenbart att det byggts upp baserat på antagandet att Mariehamns stad har stora samfundsskatteintäkter och en mycket lönsam hamnverksamhet, skriver han.
– Vi kan bara hoppas att ett nytt landskapsandelssystem snarast möjligt tar hänsyn till den strukturella förändring som skett i stadens möjligheter att finansiera inte bara sin egen verksamhet, utan indirekt också andra kommuners.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen