DELA

Stadens hamn blir bolag redan nästa sommar?

Mariehamn borde inleda bolagiseringsprocessen av hamnen med målet att allt är klart första juli 2015.
Det anser stadsdirektör Edgar Vickström.

Stadsledningen har på uppdrag av stadsfullmäktige tittat närmare på vilka verksamheter som kunde bolagiseras och ingå i en framtida affärskoncern.
Ledningen konstaterar nu i en förstudie att koncernen kunde beså av Mariehamns energi, Mariehamns elnät, Mariehamns centralantennbolag och av hamnen – om också den bolagiseras.
Att man borde göra det anser Edgar Vickström som lyfter upp frågan separat redan nu på torsdag. Han vill att stadsstyrelsens skall driva bolagiseringsprocessen till fullmäktige med målet att ett av staden helägt aktiebolag, Mariehamns hamn ab, skall vara grundat den 1 juli 2015.

– Fördelarna med att bolagisera verksamheten har bedömts vara att beslutsfattandet blir kortare och enklare. Bolaget kan hantera sig egen ekonomi och administration som en separat helhet vilket gör att intäkter och kostnader blir tydliga och verksamheten snabbare kan anpassas till rådande marknadsläge och kundernas efterfrågan, skriver Vickström i sin beredning.
Han föreslår också att man följer samma modell som man använde då elverket bolagiserades och att nuvarande personal anställs som gamla arbetstagare i det nya hamnbolaget.
Läs mer i onsdagens Nya Åland!

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax