DELA

Stadens församling måste spara i år

Mariehamns församling har under de första fyra månaderna i år fått in åtta procent mindre än beräknat i kyrkoskatter och samfundsskatter.
Detta bidrar till att man nu måste spara.
Det framgår av bokslutet som ska behandlas i kyrkofullmäktige i morgon tisdag.
Enligt ett förslag ska man dra ner på fastighetsunderhållet och lämna vissa obesatta tjänster vakanta.
Läs mer i papperstidningen! (ka-f)