DELA

Staden vill satsa på skolkonst

Kultur- och fritidschefen i Mariehamn vill satsa sammanlagt 26 000 euro på utsmyckning av Ytternäs skola.
Pengarna skulle tas från det som tidigare var reserverat för konst i hamnen.
Stadens förvaltning vill ombudgetera medel så att Ytternäs skola får 18 000 euro för inomkonst och 8 000 för inredning av skolgården.
– Dessa förbättringar har ingått i projektplanen för konstnärlig utsmyckning av Ytternäs skola från år 2009, skriver kultur- och fritidschef Maria Hägerstrand-Mattsson i sin beredning av ärendet.
Läs mer i dagens Nya Åland.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax