DELA

Staden vill inte ha Röde Orm

Bussbolaget Röde Orm har ansökt om tillstånd hos landskapet för kollektivtrafik i form av två förortslinjer, den ena skulle gå från Strandnäs i Mariehamn till Lemland Järsö och den andra från Bussplan till Kasberget i Jomala. Röde Orm vill att linjerna blir avgiftsfria och finansieras av landskapet.
De här planerna gillar inte staden som skall ge ett utlåtande i frågan till landskapsregeringen.
Infrastrukturdirektör Kai Söderlund vill att infrastrukturnämnden inte skall förorda trafiken som han anser att konkurrerar alltför mycket med stadens egen.
– Den planerade verksamheten skulle i längden leda till en ökning av stadens egna kostnader för kollektivtrafiken med anledning av minskade intäkter för entreprenören. Den föreslagna trafiken sammanfaller också helt eller delvis med tidtabeller och rutter i stadens kollektivtrafik, skriver Söderlund i sin beredning och tillägger att frågan om hur Röde Orm skulle lösa hållplatsfrågan och hållplatsernas underhåll också är helt öppen. (tt-s)