DELA

Staden väntar med vägstängning

Jomala kommun måste se till att genomfartstrafiken minskar på Kasbergsvägen norr om stadsgränsen.
Annars stänger staden den snabbaste bilvägen till staden för dem som bor där, och då kan bilresan till Mariehamn bli över två kilometer längre.
Stadens vill stoppa genomfartstrafiken på Kasbergsgatan genom att bygga en vändplan och en gång- och cykelbana vid stadsgränsen, mellan Kasbergsgatan och Kasbergsvägen.
Det har fått boende på Kasbergsvägen att reagera. Skrivelsen till stadens tekniska nämnd undertecknades av tolv boende vid Kasbergsvägen. Tekniska nämnden omprövar inte sitt beslut, men ombyggnaden skjuts upp tills Jomala har byggt om vägen. Tidsfristen löper ut vid årsskiftet.
Nu skall Jomala så snabbt som möjligt ta fram en vägritning och planera åtgärder för att minska genomfarten, säger kommundirektören Carolina Sandell.


Längre körväg
För den som bor på Kasbergsvägen och skall ta bilen till staden är skillnaden stor mellan att åka direkt söderut via Kasbergsgatan mot sjukhusrondellen, som man kan göra nu, och att åka norrut längs Kasbergsvägen och sedan mot stan via rondellen i Möckelö och Svibybron.
Avståndet för den som kör rakt från Kasbergsvägens södra ände till sjukhusrondellen är 1,2 kilometer.
Om man i stället kör norrut längs Kasbergsvägen och sedan via Möckelörondellen och Svibybron, är körsträckan till rondellen 3,9 kilometer.
Genomfartstrafik är inte tillåten på Kasbergsvägen och den blir det inte heller efter att Jomala byggt om vägen. Men många bilister kör den vägen av gammal vana eller för att de tycker att de sparar tid jämfört med att åka via Möckelörondellen.

PATRIK DAHLBLOM
patrik.dahlblom@nyan.ax