DELA

Staden underkänner sanering av Gröna udden

I maj avslutades saneringen av strandområdet vid Gröna udden som bland annat skulle råda bot på de gropar som funnits i strandbottnen.
Men nu har man från Mariehamns stads sida funnit flera brister i saneringen.
Lagom till årets badsäsong var det tänkt att Gröna Uddens strandområde skulle saneras. Och i maj avslutades också arbetet med att bland annat breda ut en ny fibermatta under sanden. Men nu har man från Mariehamns stads sida upptäckt flera brister i saneringen som utfördes av en entreprenör som staden anlitade efter en offentlig upphandling.
– Saneringen har inte utförts enligt de ursprungliga handlingarna. Det har uppstått skador som måste åtgärdas, säger Håkan Linden, markchef vid Mariehamns stads markavdelning..
– Det finns revor i fiberduken, ojämnheter och på en del ställen är det för lite sand.


Reparationer nu
Staden kommer nu själva att ta ansvar för att bristerna i saneringen åtgärdas.

Läs mer i dagens Nya Åland!

Martin Portin

martin.portin@nyan.ax