DELA

Staden spekulerar inte med sina fondpengar

Det är bäst att nöja sig med en avkastning som kanske inte är den högsta möjliga men helt riskfri.
Så resonerar socialnämnden i Mariehamn som sitter på fonder värda cirka 400 000 euro.
Mariehamn har under årens lopp fått stora donationer och danaarv till förmån för i huvudsak stadens äldre och i dag disponerar socialnämnden över fondmedel på cirka 400 000 euro. För ett år sedan väcktes frågan om fonderna förvaltas bra eller om det skulle gå att få en större avkastning.
För att nämnden skulle få svar remitterades ärendet till stadens finanskansli.
Finanschef Peter Carlsson konstaterar i sitt svar att donationen i sig styr på vilket sätt pengarna får och skall användas. Det betyder att många av fonderna inte kan användas i spekulativt syfte.
För de fonder där man kunde ha en annan förvaltare än stadens finanskansli kan avkastningen möjligen bli större. Men det är oklart och det innebär risker medan risken är noll med staden som förvaltare.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen