DELA

Staden skatteplanerar genom att bilda koncern

Nu skall stadens bolag sammanföras i en koncern med staden som moderbolag. Det är vad tillförordnade stadsdirektören Emma Dahlén föreslår inför stadsstyrelsens möte inkommande torsdag.
Bolagen kan också bli fler än de som finns i dag.
De bolag som är aktuella nu är Mariehamns centralantenn, Mariehamns energi och Mariehamns elnät, det vill säga elbolaget, samt hamnen, som är på gång att bolagiseras.
En bidragande orsak till bolagiseringen är krav från EU, där man anser att kommunala vinstgivande affärsverksamheter, som är befriade från skatt, konkurrerar på ett otillåtet sätt med motsvarande privata verksamheter.
– Om du som privatperson driver en hamn, så måste du betala skatt på vinsten. En kommun behöver inte betala skatt på verksamheten, som det är nu, vilket betyder att kommunen har möjlighet att hålla lägre avgifter. Det ses av EU som otillåten konkurrens, förklarar Dahlén.
Emma Dahlén nämner Mariebad och Medis som tänkbara för bolagisering medan hon säger att det känns främmande ta med skola och äldreomsorg.
Läs mer i papperstidningen! (ht)