DELA

Staden skärper sin alkoholpolicy

Stadsstyrelsens ordförande Johan Ehn (FS) skickade i går ett pressmeddelande med följande ordalydelse till Nya Åland med anledning av artiklarna om det rikliga alkoholintaget på olika fester på skattebetalarnas bekostnad:
”De senaste dagarnas diskussioner visar tydligt att staden är i behov av en policy gällande intern- och externrepresentation. Nu när helhetsbilden tydligt kunnat belysas står det helt klart att det är dags att diskutera en förändring.
Utgående från detta kommer jag att med övriga ledamöter i stadsstyrelsen ta upp en diskussion om att en policy nu utarbetas. Särskilt när det gäller internrepresentation bör en ökad restriktivitet gälla. Detta ska gälla såväl stadsstyrelse som nämnder.” (ao)