DELA

Staden skär i bussturer

MARIEHAMN. Färre bussturer på lördagar blir det när staden måste spara pengar.
Stadens tekniska nämnd skär i stadsbussens tidtabell för att får budgeten att gå ihop. Den första och sista trafiktimmen på lördagar tas bort och kvällstrafiken minskas med en timme från och med april.
Inbesparingen blir cirka 9.000 euro.

Hinder försvinner
Trafikhindren på Lillåkersvägen i Hindersböle tas bort. De placerades ut för ett år sedan för att förhindra genomfartstrafik på Ljungvägen.
Parkbygget mellan Alandica och stadsbiblioteket kom ett steg närmare byggstart efter att nämnden skickat förslaget Miramarparken till stadsstyrelsen för beslut. Om styrelsen ger sitt stöd kan bygget bjudas ut på entreprenad och inledas i vår.
Staden stänger av biltrafiken mellan Kasbergsgatan och Kasbergsvägen vid stadsgränsen mot Jomala Sviby. En vändplan anläggs och en kort gång och cykelvägsanslutning iordningställs mot Kasbergsvägen. En anmärkning som lämnats in påverkade inte beslutet:
– De förslag till åtgärder man kommer med i anmärkningen berör åtgärder i Jomala med syfte att minska biltrafiken och inte den utställda gaturitningens utformning.

Ingen ersättning
En fastighetsägare på Mariegatan som drabbades av översvämning på grund av regnväder i juli 2009 ansökte om ersättning via stadens försäkringar.
Nämndens svar blev ett nej.
– Vi har krav på en meters uppdämningshöjd för att staden skall ta på sig sådana skador. I det här faller var det just under en meter, säger stadens tekniska chef Kai Söderlund.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax