DELA

Staden räknar med plus i budgeten

Mariehamns stad går på plus med nästan 2 miljoner euro nästa år, visar sammanställningen som diskuteras på torsdagens budgetsemnarium på Silverskär.
Men samtidigt skjuts tunga investeringar som Övernäs skolas nybygge och Ålandsvägens ombyggnad fram med åtminstone ett år.
Enligt stadsdirektörens budgetförslag, som stadsstyrelsen ska ta ställning till, upprätthålls den nuvarande servicenivån nästa år – lågkonjunkturen och sjunkande samfundsskatteintäkter till trots. Samfundsskatteintäkterna sjunker med en miljon euro nästa år jämfört med i år.
Investeringarna fortgår som planerat i Trobergshemmets om- och tillbyggnad, den största enskilda satsningen som uppgår till totalt cirka 12 miljoner euro under flera år. Våren 2011 står den nya delen klar och platsantalet ökar med fem, och våren 2012 blir renoveringen klar vilket innebär att platserna ökar med 43.
Bristen på äldrevårdsplatser fortsätter alltså under nästa år och trängseln blir stor också under 2010 på Trobergshemmet och Odalgården. Staden planerar att köpa platser av De gamlas hem, Folkhälsan och eventuellt privata aktörer.

12,7 miljoner euro
Nettoinvesteringarna uppgår till 12,7 miljoner euro nästa år. Totalt för hela perioden 2010-12 budgeteras nästan 36 miljoner euro för olika investeringar. Tyngdpunkten ligger på det sista året.
Också byggandet av nytt daghem på Nyängen skjuts upp, liksom Övernäs skola som byggs om först 2012.
Med i budgetförslaget finns också planerna på att slå ihop hamn- och räddningsväsendets förvaltning, och stadsstyrelsen ska också fundera på om kultur- och idrottsnämnderna kan slås ihop.
Planer finns på att också stadens energibolag ska gå samman.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax