DELA

Staden räknar med miljoner i rekryteringskostnader

Mariehamns stad blir av med 72 procent av sin personal de kommande tio åren. Kostnaden att rekrytera nya beräknas uppgå till tre miljoner euro.
– Bristen på arbetskraft är ännu inte påtaglig, med vissa undantag, säger stadsdirektör Bjarne Pettersson.
Vid Mariehamns stadsfullmäktige presenterades i veckan en kompetensförsörjningsplan för 2010-2019. Staden vill vara beredd på den stora personalförändring som väntar de kommande åren när totalt, räknat med omsättning och pensionsavgångar, 558 anställda eller 72 procent av hela personalstyrkan slutar.
Medelåldern bland Mariehamns stads anställda var i början av förra året 47 år räknat på de 681,79 årsarbetande. Bland dem finns 15 stycken som räknas till den högsta tjänstemannaledningen och tio av dem väntas gå i pension. Vidare kan noteras att hela 41 stycken lärare pensioneras de kommande åren.
Så många nya personer, 558 stycken, har staden inte tidigare behövt anställa.
– Det är mycket fler än förut. Situationen är dessutom den, att andelen personer i arbetsför ålder minskar och staden kommer att behöva konkurrera hårdare än tidigare om arbetskraften, skriver man i planen.


Oroväckande
Enligt beräkningar kostar en nyrekrytering staden minst 5.000 euro vilket ger en totalkostnad på närmare tre miljoner euro över de kommande tio åren, eller 280.000 euro per år.
En befolkningsprognos visar att invånarna, både yngre och äldre, i Mariehamn ständigt ökar. Det medför både utökat behov av kommunal dagvård, stöd- och omsorgstjänster liksom större krav på meningsfull sysselsättning. Enligt beräkningar ökar antalet barn under sju år med sex procent fram till 2020 och antalet personer över 65 år med 50 procent.
– För staden som arbetsgivare är prognosen oroväckande eftersom samtidigt som behovet av personal inom barn- och äldreomsorg ökar så minskar antalet personer i yrkesverksam ålder, det vill säga åldern 16-64 år från 2009 till 2020 med 38 personer och denna grupp utgör år 2020 endast 60 procent av totalbefolkningen, står det i rapporten.


Privatisering möjlig
En av strategierna i planen är bland annat att centralisera olika delar i förvaltningen, öka samarbetet med andra kommuner och orter, se över förvaltningsstrukturen samt anlita köptjänster. I kompetensförsörjningsplanen finns också en krisstrategi om vad staden kan göra om inre och yttre hot inte går att parera. Där framhåller man bland annat vikten av prioritering inom verksamheterna.
– Planen fick mycket beröm vid stadsfullmäktiges möte och godkändes i sin helhet, säger stadsdirektör Bjarne Pettersson.
Hur ska man lyckas ersätta alla avgångar?
– Det beror på vad man tänker sig att staden ska stå till tjänst med, hur man ska prioritera och om man kan privatisera. I dagsläget är det inte utrett vilka tjänster som ska produceras, säger Pettersson.
Trots de alarmerande siffrorna är Bjarne Pettersson lugn efter en genomläsning av planen.
– Stadens beredskap inför åren är god. Bristen på arbetskraft är ännu inte påtaglig, med vissa undantag och nu gäller det att stärka stadens ”image” som arbetsgivare.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax