DELA

Staden prickas för planbeslut

Bristen på en fastställd generalplan för Mariehamn ställer till det för stadsarkitektkansliet.
Förvaltningsdomstolen har åter en gång upphävt en ändring i stadsplanen.
Mariehamn antog 2006 en generalplan för staden men den fastställdes aldrig av fullmäktige utan har sedan dess fungerat enbart som riktgivande.
– Det räcker inte, konstaterar stadsarkitekt Sirkka Wegelius som nu vill att generalplanen ses över och fastställs.
Frågan aktualiseras efter ett färskt beslut från Ålands förvaltningsdomstol att upphäva en tidigare godkänd ändring av stadsplanen. Ändringen gäller en tomt i Sviby som beviljats utökad byggrätt från egnahemshus till bostadsvåningshus, något som grannar besvärat sig emot.
Ändringen har gjorts helt enligt generalplanen men eftersom den inte är fastställd upphäver förvaltningsdomstolen stadsstyrelsens beslut. Motiveringen är att samtliga tomter i området borde ha beviljats samma utökade byggrätt.
I praktiken betyder det här att staden inte kan höja exploateringsantalet på en enskild tomt utan att göra det på alla andra tomter med motsvarande omständigheter.
– Hade vi haft en fastställd generalplan hade vi kunnat göra ändringen inom ramen för de gaffelvärden som finns på den. Nu borde vi alltså varje gång det skall göras en enskild detaljändring se över större områden, det har vi inte resurser till. Situationen är ohållbar, säger Wegelius.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen