DELA

Staden öppnar nu Lilla Holmens port

Vem vill sköta driften av Lilla Holmen i Mariehamn och hur ska det göras?
Det vill staden nu ta reda på.
Då stadsfullmäktige klubbade budgeten för 2014 beslöt man att driften av hela Lilla Holmen skall överlåtas till en privat, utomstående aktör. Politikernas krav är att verksamheten, det vill säga fåglarna, bibehålls och att alla skall få utnyttja stranden gratis också i fortsättningen.
Samtidigt beslöt man att bevilja ett anslag på 65 000 euro för Lilla Holmen för 2014, det är mindre än en tredjedel av de beräknade kostnaderna som ligger på 207 000 euro.
Nu har stadens samhällstekniska avdelning diskuterat hur överlåtelsen skall drivas vidare i praktiken.
Tjänstemännens förslag är att man nu i december publicerar en öppen och allmän intressefrågan i lokala medier. Syftet är att lokalisera de privata näringsutövare, företag och föreningar som är intresserade av att sätta sig ner med staden och diskutera villkoren för övertagandet av verksamheten.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen